Wednesday, November 24, 2010

ABDULLAH IBN SALAM


Ia Mengetahui Sifat Rasulullah dalam Kitab Taurat

Ketika Abdullah Ibn Salam berhadapan dengan Rasulullah, hati dan fikirannya langsung terbuka menyambut seruan Islam. Ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Abdullah Ibn Salam adalah keturunan dari Yusuf Ibn Ya’qub. Pada masa jahiliyah ia bernama Al-Husein. Tetapi setelah Islam, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah.

Dalam kitab Taurat, ia telah membaca sifat-sifat Rasulullah dan terus mengingatnya dalam fikiran. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan ketika Islam memancarkan sinarnya di rumah-rumah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, maka penduduk Madinah yang ramai masuk Islam, di antara mereka adalah Abdullah Ibn Salam. Ia datang pada Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya. Selain itu ia ingin melihat sifat-sifat baginda.

Baru saja ia duduk di hadapan Rasulullah, ia dapat melihat sifat baginda yang sempurna sebagaimana yang telah diberitakan dalam kitab suci Taurat. Maka tanpa ragu-ragu, ia langsung mengucapkan dua kalimah syahadat. Masuknya Abdullah Ibn Salam ke dalam Islam merupakan awal terbukanya topeng rahsia kejahatan Yahudi terhadap Rasulullah dan Islam.

Abdullah Ibn Salam lebih mengetahui sifat-sifat kaum Yahudi yang pengkhianat, penipu dan pembohong. Abdullah hendak memberitahu Rasulullah mengenai akhlak kaum Yahudi, mereka adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran, suka berdebat di atas dasar kebatilan, suka menentang seruan para Rasul. Hati mereka selalu memendam tipu daya dan lisan mereka selalu mengatakan kebohongan. Abdulllah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu biasa berdusta, maka jika mereka mengetahui aku masuk Islam, nescaya mereka akan memburuk-burukkan aku di hadapanmu. Kerana itu, utuslah seseorang agar memanggil mereka kemudian tanyakan mereka tentang diriku.”

Rasulullah mengutus seseorang sahabat agar mengundang orang-orang Yaduhi. Ketika beberapa orang Yahudi datang, Abdullah Ibn Salam bersembunyi di ruang lain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka: “Wahai kaum Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah Ibn Salam?” Jawab mereka: “Ia orang terbaik di kalangan kami dan ia anak orang terbaik. Ia ulama kami dan anak ulama kami. Ia orang terpandai di kalangan kami dan ia anak orang terpandai.”

Kemudian Rasulullah berkata lagi: “Bagaimana pendapat kalian jika ia masuk Islam, apakah kamu akan mengikuti ia masuk Islam?” Jawab mereka dengan keras: “Semoga Allah melindungi ia dari agama Islam.”

Sejenak setelah suasana menjadi hening, tiba-tiba Abdullah Ibn Salam keluar sambil membaca dua kalimah syahadat. Orang-orang Yahudi saling memandang satu dengan yang lain, kemudian mereka berkata: “Abdullah itu orang jahat dan ia anak orang jahat. Ia orang bodoh dan anak orang bodoh.” Abdullah berkata kepada Rasulullah: “Inilah yang aku khuatirkan dari mereka.”

Posisi orang Yahudi di hadapan Rasulullah bagaikan telur di hujung tanduk kerana dalam satu majlis mereka telah mengatakan dua pendapat. Apa pun yang dikatakan mereka tentang diri Abdullah Ibn Salam, setelah Abdullah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan mereka, semua itu tidak menggoyahkan iman Abdullah, bahkan ia semakin teguh beriman dan meyakininya. Ia tetap di jalan Islam.

Sejak saat itu, ia selalu datang ke majlis Rasulullah untuk mendengarkan pengajaran baginda dan menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit serta mendalami Islam hingga ia menjadi salah seorang ulama Islam. Ia merupakan tempat kaum muslimin bertanya dan menerima fatwa. Kesaksian yang memperkuat hal itu adalah Mu’adz lbn Jabal kepada kawannya, ketika ia sedang sakit yang menyebabkan kematiannya, iaitu ketika salah seorang kawannya menjenguknya, maka kawan itu menangis manakala melihat keadaan Mu’adz yang sedang sakit kuat. Melihat keadaan itu, maka Mu’adz bertanya: “Apa yang menyebabkanmu menangis?” Jawab kawan itu: “Kerana ilmu pengetahuan yang kuperoleh darimu, maka siapakah penggantimu kelak?” Mu’adz berpesan: “Bila aku meninggal, maka tuntutlah ilmu dari empat orang ini: “Abdullah Ibn Mas’ud, Abdullah Ibn Salam, Salman Al-Farisi, dan Abu Darda’.”

Pada suatu malam Abdullah Ibn Salam bermimpi, ia berada di suatu taman, di tengah taman itu terdapat tiang terbuat dari besi. Pangkal tongkat tersebut menancap kuat di bumi. Sedangkan hujungnya menjulang ke langit. Di hujungnya ada tali. Tiba-tiba ia mendengar seseorang berkata: “Wahai Abdullah, naiklah.”

Jawabnya: “Aku tidak boleh.” Tiba-tiba datang seseorang dari belakangnya dan menyorong hingga ia dapat memegang tali tiang itu. Setelah ia mengisahkan mimpinya kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda: “Taman itu melambangkan Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali Islam yang kuat. Kamu akan tetap di jalan Islam sampai kamu mati.”

Beberapa sahabat terkemuka mengisahkan keutamaan-keutamaan Abdullah Ibn Salam. Mu’adz Ibn Jabal berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah bersabda berkenaan dengan Abdullah Ibn Salam: “Sungguh Abdullah Ibn Salam adalah salah seorang dari sepuluh orang yang telah dijamin masuk syurga.”

Dalam riwayat lain, Sa’ad Ibn Abi Waqqash berkata: “Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda berkaitan dengan seseorang dengan ucapan, “Sesungguhnya ia termasuk golongan ahli syurga, melainkan berkaitan dengan Abdullah Ibn Salam.”

Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 1 yang ertinya: “Dan seorang Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al-Quran kemudian ia beriman, sedangkan kamu menyombongkan diri.” Yang dimaksud saksi dari Bani Israil dalam ayat tersebut adalah Abdullah Ibn Salam.

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Qais Ibn Ubadah berkata: “Ketika aku duduk di masjid Madinah bersama orang ramai, di antara mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tiba-tiba seseorang datang yang di wajahnya terdapat tanda-tanda kekhusyukan, ia bernama Abdullah Ibn Salam. Ketika melihat dia, salah seorang berkata: “Orang ini termasuk ahli syurga.” Kemudian Abdullah solat dua rakaat, setelah itu ia keluar. Aku mengikutinya sampai ia masuk rumahnya. Maka aku pun ikut masuk rumah di belakangnya. Kemudian aku memberitahukan kepadanya tentang apa yang dikatakan seseorang mengenai dirinya. Ia berkata: “Tidak selayaknya seseorang mengatakan apa yang tidak diketahuinya.”

Abdullah Ibn Salam sangat khusyuk dalam solatnya, alim dan mengerti dalam masalah-masalah agama. Ia hafal Al-Quran dan Taurat. Di majlis Rasulullah ia selalu merendahkan suaranya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat merendahkan diri. Pada suatu ketika, ia berada di pasar dengan mengangkat seikat kayu bakar; ketika ditanya tentang: “Apa yang menyebabkan kamu membawa kayu bakar di pasar, padahal Allah telah memperkaya kamu tanpa itu?” Jawabnya: “Aku hendak menghilangkan rasa takburku. Kerana aku telah mendengar Rasulullah bersabda: “Seseorang tidak akan masuk syurga jika dalam hatinya ada sebesar biji sawi rasa takbur.”

Demikian itulah pengaruh dasar-dasar Islam dalam peribadi Abdullah. Perilakunya merupakan penerapan dari kitab Allah dan sunah Rasulullah. Maka dari itu, ia tidak pernah ragu-ragu dan ia selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang meragukan dan meninggalkan yang samar-samar. Peribadinya selalu mencerminkan akhlak Islam yang luhur. Ia sangat mencintai persatuan kaum muslimin.

Ketika rusuhan di tengah kaum muslimin berkobar dan khalifah Usman Ibn Affan dikepung kaum pemberontak, suasana waktu itu sangat memerlukan seseorang yang bijaksana untuk meredakan kerusuhan sebelum makin menjadi-jadi. Pada saat itulah Abdullah Ibn Salam datang ke rumah khalifah Usman. Ketika khalifah Usman melihat Abdullah Ibn Salam ia bertanya: “Wahai Abdullah Ibn Salam, apa sebab kamu datang kemari?” Jawabnya: “Aku datang untuk mempertahankan dirimu sampai aku mati syahid atau Allah akan memberikan kemenangan bagimu.

Kerana aku melihat mereka akan membunuhmu. Jika mereka membunuhmu, maka hal itu merupakan kebaikan bagimu dan keburukan bagi mereka.”

Usman berkata: “Aku meminta kepadamu kerana hakku atas dirimu, keluarlah kepada mereka.”

Ketika Abdullah keluar, para pemberontak mengira bahawa Abdullah datang dengan khabar gembira bagi mereka. Ternyata Abdullah sendiri di tengah-tengah mereka dan berkhutbah, “Janganlah melawan khalifah dengan membunuhnya. Demi Allah, tidak ada seseorang dari kamu yang membunuhnya kecuali pada hari kiamat nanti pembunuh tersebut akan menghadap Allah dengan tangan terputus dan lumpuh. Ketahuilah bahawa tidak ada hak bagi orang tua atas anaknya, kecuali khalifah ini. Ia mempunyai hak atas kalian. Mendengar ceramah itu, para pemberontak berteriak: “Wahai Yahudi kamu telah berdusta. Kamu telah berdusta.” Abdullah menjawab: “Demi Allah kalian yang berdusta, dan kalian telah berbuat dosa. Aku bukan orang Yahudi dan sungguh aku seorang muslim. Allah mengetahui hal itu, demikian pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahawa: “Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu al-kitab.”(Al-Ra’d: 43)

Abdullah Ibn Salam diberi Allah umur panjang. Setelah ia tua dan keadaan badannya sudah lemah, ia berkata kepada Salman Al-Farisi, sahabat karibnya: “Siapa di antara kita yang mati lebih dahulu, maka hendaknya ia menyampaikan khabar akhirat kepada yang masih hidup.” Dan Allah telah menghendaki Salman berangkat ke kampung akhirat lebih dahulu. Kemudian pada suatu malam, Abdullah Ibn Salam mimpi bertemu Salman, maka ia bertanya: “Hendaknya kamu selalu bertawakal, kerana aku telah mendapat sesuatu yang mengkagumkan dalam tawakal.”

Pada masa pemerintahan Muawiyah (43 H.), Abdullah Ibn Salam meninggal dunia dalam keadaan redha dan diredai Allah setelah ia menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketakwaan dan disinari oleh cahaya keimanan.


Diambil dari http://www.darulnuman.com/mkisah/kisah049.html#satu

1 comment:

Afzainizam said...

♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami DAtang Ziarah Blog Anda
buat pembaca blog kami
http://firestartingautomobil.blogspot.com/
http://bukandoktorveterinar.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫

Salam kunjungan salam ziarah…. Thanks kerana berkongsi story pada kami. Salam sebuah persahabatan salam satu perkenalan dari blog kami... Moga kami mendapat maklum balas dan respont yang baik dari blog anda...

ZaBiD & eFFa