Monday, October 18, 2010

HADITH QUDSI TENTANG PUASA

"Firman Allah Ta'ala:
Tiap-tiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa,
maka sesungguhnya puasa itu untukKu,
dan Aku akan memberi balasan dengannya.
Dan puasa itu perisai,
maka apabila seorang kamu berpuasa janganlah ia memaki-maki,
mencarut-carut dan janganlah dia
menghiruk-pikukkan;
maka jika dia dimaki oleh seorang atau hendak dibunuhnya,
hendaklah ia katakan: aku ini berpuasa."

(Hadith riwayat Bukhari & Muslim)

No comments: