Thursday, August 5, 2010

Jangan Minum Arak..!!!!!


Abul Laits mengatakan, “ Jauhilah minum arak, kerana di dalamnya mempunyai 10 perkara yang tercela:
  1. Apabila seseorang itu minum arak maka kedudukannya seperti orang gila, akhirnya di menjadi bahan ketawa kanak-kanak. Dan tercela ia bagi orang yang berakal.
  2. Arak itu boleh menyebabkan hilang dan menyebabkan musnahnya wang ringgit.
  3. Minum arak boleh menyebabkan timbulnya permusuhan antara sahabat.
  4. Minum arak akan menghalangi seseorang itu ingat atau berzikir kepada Allah S.W.T. dan akan menghalangi dia dari mengerjakan solat.
  5. Minum arak akan mendorong perbuatan zina. Sebab seseorang yang minum arak mungkin denggan mudah menceraikan isterinya tanpa dia sedari.
  6. Minum arak adalah anak kunci segala perbuatan jahat, orang yang minum arak mudah sekali melakukan perbuatan terkutuk.
  7. Minum arak boleh menyakiti keluarganya dan teman-temannyan kerana mengiringi ketempat fasik.
  8. Orang yang minum arak wajib dihad, di hukum dengan 80 sebatan, kalau ia tidak dipukul di dunia dia akan di pukul di akhirat dengan cemeti api neraka di hadapan orang ramai dan disaksikan oleh bapa dan teman-temannya.
  9. Minum arak itu menyebabkan pintu langit ditutup baginya, kerana semua amal baiknya dan doa-doanya tidak diterima selama 40 hari.
  10. Minum arak itu menyebabkan dikhuatiri dicabut imannya.

No comments: